Ung och kroniskt sjuk

Sanna och Melina berättar om deras vardag med cystisk fibros (CF) som barn, tonåringar och unga vuxna. De talar om hur mediciner, inhalationer, sjukhusbesök, viktproblem fyller stora delar av deras liv, men betonar vikten av stöd från andra och andra intressen kan ibland lindra sjukdomen. Visst är det tufft att leva med CF, men det går!

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more