Öppenhet

Melina och Melker som båda har cystisk fibros samtalar om hur öppna de är med sin sjukdom, hur viktigt det är med stöttepelare och om man måste säga att man har CF när man söker arbete eller inte. Intervjuad i avsnittet är också Lova som har PCD.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more