BONUSAVSNITT! Att bli lungtransplanterad del 2

Nikola och Melina fortsätter att samtala kring lungtransplantation. Vi får också lyssna till Moa som givit röst till Tanjas berättelse. Tanja är 41 år och har PCD. Hon har fått ja till en transplantationsutredning och väntar på att få bli uppsatt på transplantationslistan. Tanjas berättelse handlar om hur det är att leva med PCD, en sjukdom som väldigt få personer känner till, och hur svårt det är att få en diagnos. Den handlar också om hur det är att bli allt sämre i sin sjukdom, om att kämpa med slem och att kunna ta en andetag.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more